Diensten

 

4 expertise-domeinen waarin we u kunnen helpen

____________________________________

Strategie uitvoering

+

Geen duidelijke doelstellingen/visie?

+

Niet iedereen op 1 lijn?

+

Onvoldoende gestructureerde veranderingsaanpak?

+

Te weinig geformaliseerde opvolging?

____________________________________

Operationele verbeteringen

+

Te lange doorlooptijden?

+

Te veel kwaliteitsproblemen?

+

Te lage productiviteit?

+

Te veel complexiteit?

____________________________________

Organisatorische verbeteringen

+

Onaangepaste organisatie-structuur?

+

Stroeve samenwerking tussen afdelingen, silo’s?

+

Onduidelijk wie verantwoordelijk is voor wat?

+

Te rigide of te brede functie-architectuur?

____________________________________

Team ontwikkeling

+

Weinig dynamische teams?

+

Onderpresterende teams?

+

Probleemteams?

+

Te weinig kennis en expertise?

Contacteer ons

 
 
Strategie uitvoering

– Algemene doorlichting

– Richting uitzetten en objectieven definiëren

– Managementteam op 1 lijn brengen

– Projecten en veranderingen realiseren

Lees meer

Operationele verbeteringen

– Kwaliteit, doorlooptijden en/of productiviteit verbeteren

– Complexe en/of recurrente problemen oplossen

– Kostenefficiëntie verbeteren

 

Lees meer

 
 
Organisatorische verbeteringen

– Structuurwijzigingen uittekenen en realiseren

– Klant-leverancier-interacties verduidelijken

– Rollen en verantwoordelijkheden verbeteren

 

Lees meer

Team ontwikkeling

– Prestaties van operationele- en/of projectteams verbeteren

– Samenwerking binnen “probleem”-teams verbeteren

– Training, coaching en begeleiding van medewerkers en teams

 

Lees meer